Reboulia hemisphaerica
Glanslungmossa


Glanslungmossa, med paraplyliknande bildningar (honorgan), omnämndes redan av Montin på 1700-talet. Har 3 aktuella lokaler. Arten växer på sand och lera i klippskrevor, på klipphyllor och i grottor.
Foto Jesper Lind, Vagnbjär, Köinge 23 maj 2005.