Bulgaria inquinans
Limsvamp

Bulgaria inquinans - limsvamp
Limsvamp på eklåga. Geleartade och svart glänsande ovan. Sidan brun noppig. Användes förr till limtillverkning, därav det svenska namnet. Växer på lågor av ek och bok, sällan på björk. Vanlig i södra Sverige, sällsyntare norrut.
Foto Jesper Lind , Fröllinge 6 okt -05