Sarcoscypha austriaca
Scharlakansröd vårskål


Signalart som är årstidsaktuell. Svampen har tre något skilda former i Europa. Påträffas huvudsakligen på kalkhaltiga och näringsrika jordar, gärna ytor med rörligt markvatten där det sker en periodvis översilning på våren. Vill gärna ha nytillskott årligen av nedfallande döda grenar. Få lokaler i halland. Sannolikt förbisedd.
Foto Jesper Lind joastorp 22 febr. 2005.